Řez dřevin

Řez dřevin je jedním z nejběžnějších zásahů při péči o stromy a keře. Jelikož stromy jsou velice citlivé na jakýkoli zásah, měl by být řez prováděn tak, abychom byli schopni odhadnout jeho reakci na každou odříznutou větev. Neodborně provedený řez může způsobit nevratné poškození, které může v horších případech život stromu dokonce výrazně zkrátit.

Provádíme řez jak okrasných, tak i ovocných dřevin.

Řez ovocných dřevin

Řez je neoddělitelnou složkou komplexního systému péče o ovocné dřeviny. Provádí se v rozdílných termínech, záleží na druhu ovocné dřeviny. Jádroviny řežeme hlavně v předjaří (zimní řez), vhodný je i doplňkový pozdně letní řez v srpnu. Řez peckovin se zásadně provádí během vegetace (červenec, srpen), to znamená již v průběhu sklizně a ihned po sklizni. Skořápkoviny, u nás vlašský ořech a líska, řežeme v pozdním jaru až začátkem léta (konec května, červen).

Cíle řezu po dobu života ovocného stromu jsou rozdílné, obecně však mají splnit tyto úlohy:

  • vytvarovat pevnou kostru stromu a rozmístit účelně větve
  • přivést dřeviny brzy do plodnosti
  • umožnit optimální osvětlení a provzdušnění všech částí koruny stromu, což působí na plodnost a omezení chorob a škůdců
  • stabilizovat vysoké výnosy kvalitního ovoce bez výrazných výkyvů v jednotlivých letech
  • zlepšit zdravotní stav a prodloužit životnost stromů
  • udržování koruny dřeviny